eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Joseph T. Lyons - Nguyễn Văn Công”

Hướng Dẫn Luyện Viết Tiếng Anh
Hướng Dẫn Luyện Viết Tiếng Anh Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc. Cuốn sách Hướng Dẫn Luyện Viết Tiếng Anh được biên soạn giúp người học trau dồi kỹ năng viết cơ bản qua những phần được coi là nền tảng và cần thiết như sau: 1. Từ loại và những chức năng 2. Các loại câu và mệnh đề 3. Sự hòa hợp trong câu 4. Những điểm thường gây khó khăn khi viết: động từ, tính từ, phó từ 5. Viết câu rõ ràng 6. Lỗi chính tả 7. Phép chấm câu 8. Cách chọn từ đúng 9. Viết dàn bài 10. Thực hiện viết những bài văn có hiệu quả. Điểm chủ yếu của cuốn sách này là kỹ năng viết tường thuật, trình bày với lối viết rõ ràng và ngắn gọn. Khi thiết kế các chương, mỗi chương đều có bài tập liên quan, để người học thực tập những gì đã hướng dẫn lý thuyết. Mỗi bài tập đều có giải đáp ở sau cuốn sách.