eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jord Jerome Clapka”

Ba Chàng Cùng Hội Cùng Thuyền
Ba Chàng Cùng Hội Cùng Thuyền Tác giả Jord Jerome - Clapka (1859-1927) - là nhà văn Anh, nổi tiếng về những chuyện hài hước, tên ông được nêu trong tất cả các cuốn sách Bách khoa toàn thư của những nền văn hoá lớn nhân loại. “Ba chàng cùng hội cùng thuyền” là cuốn truyện hài hước gồm nhiều chương, người đọc có thể xem từng chương biệt lập và thưởng thức tính khôi hài “Ăng- lê” của tác giả.