eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jorathe Nắng Tím”

Hậu Ly Dị
Hậu Ly Dị Tập sách chia sẻ đến bạn như bàn tay người bạn đường luôn yêu thương và sẵn sàng đồng hành. Bàn tay đấy xin được nắm chặt tay bạn trên đường tạm gọi là gập ghềnh, khó đi của thời hậu ly dị với ước mơ trao gửi bạn tâm tình tương kính, cảm thông, chia sẻ. Nhờ đó, chúng ta sẽ vượt qua nhiều cạm bẫy nguy hiểm của khúc quanh hậu ly dị này. Tập sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Ly dị Chương 2: Ly dị = Chia, Sẻ, Xa Chương 3: Những tâm trạng sau li dị Chương 4: Những thái độ sau li dị Chương 5: Con cái hậu li dị Chương 6: Gia đình hai bên Chương 7: Bạn bè hậu li dị Chương 8: Bạo lực hậu li dị Chương 9: Những nếp sống hậu li dị.