eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jonathan Glancey”

Kiến Trúc Thế Giới Thế Kỷ XX
Kiến Trúc Thế Giới Thế Kỷ XX Kiến trúc thế giới thế kỷ XX là một chủ đề rộng rãi và thực tế, không một quyển sách nào có thể nói hết về toàn bộ lịch sử của nền kiến trúc thế kỷ XX. Quyển sách này có mục đích giới thiệu hoặc đưa bạn tới sự phong phú và đa dạng của những công trình xây dựng trong một thế kỷ đã chứng kiến sự thay đổi làm người ta kinh sợ và đã thấy xã hội loài người vươn tới những đỉnh cao văn minh và cả những vết hằn của sự man rợ và tàn phá... Sách trình bày trên giấy couché, hình ảnh màu minh họa đẹp, sinh động. Nội dung sách gồm các phần: Chương I. Phong trào nghệ thuật & thủ công Chương II. Chủ nghĩa cổ điển Chương III. Kiến trúc hữu cơ Chương IV. Phong trào hiện đại Chương V. Xu hướng hậu hiện đại Chương VI. Thời đại tự động hóa Chương VII. Thành thị Chương VIII. Tương lai