eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “John Peter Sloan”

English From Zero (Kèm CD)
English From Zero - Tập trung vào những kiến thức cơ bản, không mất nhiều thời gian cho những trường hợp ngoại lệ và những quy tắc ít được sử dụng - Hướng dẫn phát âm thông qua các ví dụ sinh động thay vì các ký hiệu phiên âm khó hiểu - Hỗ trợ phát âm thông qua CD kèm theo sách - Sử dụng mã màu giúp bạn nắm vững (và nhớ lâu) cách đặt câu - Giải thích cách dùng động từ thông qua chuyến du hành vào xứ sở Verbania diệu kỳ - Phá vỡ mọi rào cản để bạn tiếp thu tốt nhất