eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “John Flower”

Cách Dùng Cụm Động Từ Trong Tiếng Anh
Cách Dùng Cụm Động Từ Trong Tiếng Anh Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc. Trong tiếng Anh có cả ngàn cụm động từ. Một số dùng phổ biến. Một số chúng ta ít gặp. Một số có nhiều khác nhau. Quyển sách này có trên 700 cụm động từ với hơn 1.000 nghĩa. Cuốn sách Cách Dùng Cụm Động Từ Trong Tiếng Anh được trình bày với một số nội dung chính như sau: - Getting started (Mở đầu) - Verbs with Up - Verbs with Down - Verbs with Out - Verbs with Into - Verbs with In - Verbs with On - Verbs with Off. ... Cuốn sách sẽ giúp cho người học phần nào giải quyết được những khó khăn và sai sót thường gặp khi sử dụng tiếng Anh, để tư đó hoàn thiện dần kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình.