eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “John Clewley”

Đàm Thoại Thực Hành Tiếng Thái – Making Out In Thai ( Tái Bản)
Making Out In Thai Tiếng Thái là một ngôn ngữ giàu âm điệu. Tiếng Thái có năm thanh điệu (có thể hiểu như năm dấu thanh trong Tiếng Việt): ngang, lên, xuống, cao và thấp. Bạn khỏi phải lo sợ bị ám ảnh bởi cách chia thì và ngữ pháp phức tạp như khi học tiếng Anh, tiếng Pháp. Ngữ pháp tiếng Thái tương đối đơn giản, các thì quá khứ được thay thế bằng các từ chỉ thời gian, thường đặt cuối cụm từ. bạn cũng chẳng phải rối tung rối mù với các mạo từ 'the', 'a' vì tiếng Thái không có mạo từ. Thông thường tiếng Thái bõ qua các chủ ngữ 'tôi', 'bạn' và chỉ dùng túc từ.