eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Joanna Le May”

To Understand English Lớp 2 + 1 CD
To Understand English Lớp 2 + 1 CD Sách dành cho những học sinh lớp 2, từ 7-8 tuổi với chương trình học mới kèm đĩa CD giúp các em dễ tiếp thu hơn. Chương trình gồm 15 bài học được thiết kế dễ học, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Ngoài các đoạn đối thoại, các em còn học nhanh và nhớ lâu tiếng Anh nhờ các bài đồng dao và trò chơi quen thuộc. Đặc biệt, sau mỗi bài học đều có phần bài tập để luyện trí nhớ của các em.
To Understand English Lớp 5 + 1 CD
To Understand English Lớp 5 + 1 CD Sách dành cho những học sinh lớp 5, từ 10-11 tuổi với chương trình học mới kèm đĩa CD giúp các em dễ tiếp thu hơn. Chương trình gồm 30 bài học được thiết kế dễ học, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Ngoài các đoạn đối thoại, các em còn học nhanh và nhớ lâu từ vựng tiếng Anh nhờ các trò chơi và thực hành bài tập cuối mỗi bài học.
To Understand English Lớp 1 + 1 Đĩa MP3
To Understand English Lớp 1 + 1 Đĩa MP3 Sách dành cho những học sinh lớp 1, từ 6-7 tuổi với chương trình học mới kèm đĩa MP3 giúp các em dễ tiếp thu hơn. Chương trình gồm 15 bài học được thiết kế dễ học, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Ngoài các đoạn đối thoại, các em còn học nhanh và nhớ lâu tiếng Anh nhờ các bài đồng dao và trò chơi quen thuộc. Đặc biệt, sau mỗi bài học đều có phần bài tập để luyện trí nhớ của các em.
To Understand English Lớp 3 + 1CD
To Understand English Lớp 3 + 1 CD Sách dành cho những học sinh lớp 3, từ 8-9 tuổi với chương trình học mới kèm đĩa CD giúp các em dễ tiếp thu hơn. Chương trình gồm 30 bài học được thiết kế dễ học, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Ngoài các đoạn đối thoại, các em còn học nhanh và nhớ lâu từ vựng tiếng Anh nhờ các trò chơi và thực hành bài tập cuối mỗi bài học. Bố mẹ cũng có thể vừa hướng dẫn, vừa đối thoại những câu đơn gian, phù hợp với chương trình học để các em phản xạ nhanh.
To Understand English Lớp 4 + 1 CD
To Understand English Lớp 4 + 1 CD Sách dành cho những học sinh lớp 4, từ 9-10 tuổi với chương trình học mới kèm đĩa CD giúp các em dễ tiếp thu hơn. Chương trình gồm 30 bài học được thiết kế dễ học, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Ngoài các đoạn đối thoại, các em còn học nhanh và nhớ lâu từ vựng tiếng Anh nhờ các trò chơi và thực hành bài tập cuối mỗi bài học. Bố mẹ cũng có thể giúp các em học bằng cách đối thoại những câu đơn giản, phù hợp với chương trình học để các em phản xạ nhanh.