eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jim Pipe”

Những Câu Chuyện Lịch Sử Khác Thường – Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
Những Câu Chuyện Lịch Sử Khác Thường - Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai Chiến tranh thế giới thứ Hai là một cuộc chiến tàn khốc và điên rồ nhất trong lịch sử. Những hậu quả của nó không gì đo đếm được. Cuốn sách này sâu chuỗi những câu chuyện, những sự kiện của cuộc chiến, mang đến cho bạn một cái nhìn hoàn cảnh, bằng cách dẫn dắt khéo léo và những con số biết nói.