eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Janet B. Pascal - Tim Foley”

Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới – Issac Newton Là Ai?
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Leonardo da Vinci Là Ai? Một cậu bé cô đơn, ít bạn bè. Một nhà khoa học đồng thời là nhà giả kim lỗi lạc. Một trong những thiên tài vĩ đại nhất Và còn điều gì nữa? Cùng mở khóa bí mật về cuộc đời của thiên tài gây nhiều tranh cãi - Issac Newton!