eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jane Wightwick”

15 Phút Tiếng Anh Thực Dụng Mỗi Ngày (Kèm 1 Đĩa MP3)
15 Phút Tiếng Anh Thực Dụng Mỗi Ngày Phương pháp trực quan độc đáo, giúp người học tiếp thu nhanh chóng, dễ dàng và thoải mái. Không cần bài tập về nhà - chỉ cần dùng chính cuốn sách này để ôn tập và kiểm tra. Ví dụ sinh động - có thể áp dụng ngay trong mọi tình huống cuộc sống. Dù bạn mới bắt đầu học tiếng Anh hay cần ôn luyện kiến thức đã học từ trước, cuốn sách này đem đến cho bạn phương cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.