eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jane Bull”

Khéo Tay Hay Làm – Vườn Thú Vui Nhộn
Khéo Tay Hay Làm - Vườn Thú Vui Nhộn Vườn thú vui nhộn nằm trong seri sách rất thành công của Jane Bull, với những món đồ thủ công giàu cảm hứng sáng tạo, từ dễ đến khó. Từ mèo mẹ đến mèo con, từ những chú gà đang chăm chỉ kiếm mồi đến những chú chuột đang lao xao trong tổ, với Vườn thú vui nhộn, bạn sẽ thỏa sức sáng tạo với những con vật bằng cách khâu và đan.