eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jane Bingham”

Những Mẩu Chuyện Khám Phá – Amazon
Những Mẩu Chuyện Khám Phá - Amazon Ai là người đầu tiên đi dọc chiều dài sông Amazon? Hãy tìm câu trả lời trong cuốn sách này! Bộ sách Những mẩu chuyện khám phá giới thiệu đến độc giả những vùng đất và điểm đến danh tiếng thông qua những câu chuyện thám hiểm đầy bất ngờ. Trong quyển Amazon này, người đọc sẽ khám phá được rằng dòng sông và rừng mưa nhiệt đới Amazon không chỉ là nơi trú ngụ của những loài động thực vật, cùng các lãnh chúa. Nó còn là một địa điểm khám phá nguy hiểm lạ thường.