eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jacques Danois”

Trở Lại Với Đời
Trở Lại Với Đời Câu chuyện đan xen giữa bối cảnh, sự kiện thực với các nhân vật hư cấu mang tính điển hình của các lớp người có mặt tại một vùng rừng núi Aranyaprathẹt, nằm trên biên giới Thái Lan và Campuchia vào đầu những năm 1980. Họ gặp gỡ nhau tại ngôi nhà trên đỉnh núi của một ông bác sĩ già người Bắc Âu thấm đẫm các triết lý nhân văn của các tôn giáo, xả thân cứu giúp tất cả mọi người mà không có sự phân biệt nào... Bệnh nhân đến với ông, qua hoàn cảnh và suy nghĩ của mỗi người - nhất là của một phóng viên chiến tranh kì cựu Mĩ có mặt tại Việt Nam từ những năm 1960 đã phản ánh thực chất của tình hình.Bằng cách kể rất khách quan và hấp dẫn, tác giả đã làm sáng tỏ dư luận thế giới nhiều suy nghĩ sai lầm, thậm chí bị xuyên tạc về đất nước chúng ta khoảng 35 năm về trước.