eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Jack Richards”

Listen Carefully – Luyện Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh (2013)
Listen Carefully - Luyện Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh (2013) Listen carefully là giáo trình thực hành nghe tiếng Anh cơ bản. Nội dung cuốn sách gồm 15 bài thực hành nghe về các chủ đề hàng ngày như ăn uống, đi mua sắm, ngày lễ, ngày nghỉ. Các bạn cũng không nhất thiết phải nghe theo sự sắp xếp của giáo trình tuy nhiên đó cũng là cách luyện nghe hiệu quả bởi những bài nghe được sắp xếp theo trình độ khó dần. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn nâng cao khả năng nghe của mình. Mục lục Introduction Unit 1: Numbers, telephone numbers, addresses Unit 2: Names, meeting people, places Unit 3: Times, dates Unit 4: Food, recipes, in a restaurant Unit 5: Furniture and rooms, at home Unit 6: Prices, paying Unit 7: Health, exercise ...