eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ikeda Daisaku - René Huyghe”

Bình Minh Sau Bóng Đêm
Bình Minh Sau Bóng Đêm Suốt hàng ngàn năm qua, con người không muốn nhận thức những thứ ngoài dục vọng, thói quyen và tín ngưỡng cố hữu của bản thân, hơn thế nữa còn ép buộc người khác phải làm như thế và có thể là bài trừ dục vọng, thói quen và tín ngưỡng của người khác. Thậm chí một số người ở nhiều quốc gia còn lấy những điều này để làm lý do tạo nên những sự sung đột và đấu tranh gây hấn lẫn nhau, dẫn đến những cuộc chiến tranh tàn khốc khiến cho thế giới không ngày nào được yên bình. Trong tình hình như thế, bất luận bóng đêm thù địch, sự đố kị giữa người với người có nặng nề bao nhiêu, điều quan trọng nhất là không được bi quan tuyệt vọng, mà phải ngoan cường thúc đẩy nỗ lực đấu tranh giành lấy hòa bình. Trong các vấn đề mà cả thế giới loài người đối mặt, điều quan trọng nhất không nghi ngờ gì đó chính là việc xây dựng hòa bình. Ngoại trừ điều này ra thì không còn con đường nào khác. Bình minh 'Hòa bình' sau bóng đêm 'Chiến tranh' chính là điều mà hai tác giả Ikeda Daisaku và René Huyghe muốn gửi gắm đến cho người đọc thông qua những quan điểm sắc bén và sâu sắc của hai ông về vấn đề này.