eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ian Graham”

Sự Nóng Lên Toàn Cầu
Sự Nóng Lên Toàn Cầu Thời tiết và khí hậu không giống nhau đâu các bạn nhé! Thời tiết là những gì đang diễn ra tại bầu khí quyển của một nơi trong một hoặc vài ngày. Khí hậu là tình trạng thời tiết trung bình của một địa điểm trong nhiều thập kỷ, thế kỷ hoặc thiên niên kỷ. Người ta nói rằng: khí hậu là những gì bạn đã liệu trước, còn thời tiết là những gì bạn nhận được. 'Biến đổi khí hậu là vấn đề nhức nhối nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Nó còn nghiêm trọng hơn cả mối đe dọa từ khủng bố' (Dvaid King - Cựu cố vấn khoa học của Chính phủ Anh)