eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Quốc Thành”

2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 1)
2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 1) Cuốn sách 2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 1) cung cấp cho các em học sinh kiến thức trọng tâm, bổ sung, hệ thống hóa và ôn luyện kiến thức theo chương trình Sinh học 12. Nội dung cuốn sách được trình bày theo trình tự của cấu trúc chương trình sinh học 12 mới và gồm 3 phần: - Di truyền học - Tiến hóa học - Sinh thái học Mỗi phần gồm các câu hỏi lí thuyết và bài tập trắc nghiệm được thực hiện theo chủ đề của từng chương, đi từ dễ đến khó dần, có mở rộng và nâng cao kiến thức. Đặc biệt, tập sách có phần hướng dẫn giải và đáp án giúp các em học sinh dễ dàng kiểm tra lại kết quả bài làm của mình.
2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2)
2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2) Quyển sách 2345 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2) sẽ cung cấp kiến thức trọng tâm, bổ sung, hệ thống hóa và ôn luyện kiến thức theo chương trình Sinh học 12. Nội dung cuốn sách được trình bày theo trình tự của cấu trúc chương trình sinh học 12 mới và gồm 3 phần: - Di truyền học - Tiến hóa học - Sinh thái học Mỗi phần gồm các câu hỏi lí thuyết và bài tập trắc nghiệm được thực hiện theo chủ đề của từng chương, đi từ dễ đến khó dần, có mở rộng và nâng cao kiến thức. Đồng thời sách còn có thêm phần hướng dẫn giải và đáp án sau mỗi phần giúp các học sinh hiểu rõ bài hơn và có hướng làm bài tập chính xác hơn sau này. Sách phục vụ cho mọi đối tượng  học sinh dùng để ôn thi Tốt nghiệp Phổ thông, luyện thi đại học, cao đẳng.