eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Quốc Hùng (Chủ biên)”

Toán Nâng Cao Lớp 3 (Minh Trí)
Toán Nâng Cao Lớp 3 Cuốn sách Toán Nâng Cao Lớp 3 được biên soạn nhằm giới thiệu những bài toán hay, khó phù hợp với trình độ bậc Tiểu học. Nội dung sách bám sát chương trình Toán lớp 3 giúp các em dễ dàng tra cứu và ôn luyện. Những bài toán được giới thiệu trong sách sẽ giúp các em phát triển năng lực tư duy, phương pháp suy luận và giải toán. Hình thức ra đề toán rất đa dạng như: điền vào chỗ trống, tìm x, nối số, toán đố... giúp các em linh hoạt hơn trong cách làm bài. Phần đáp số và hướng dẫn giải sẽ hỗ trợ các em các bài toán khó và phương pháp giải phù hợp. Phụ huynh có thể cho con em mình giải các bài tập trong cuốn nâng cao này và tham khảo cách giải trong phần hướng dẫn để kiểm tra bài làm.