eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Nhứt”

Chuyên Đề Bồi Dưỡng HS Giỏi & Luyện Thi ĐH-CĐ Môn Sinh Học
Chuyên Đề Bồi Dưỡng HS Giỏi & Luyện Thi ĐH-CĐ Môn Sinh Học Cuốn sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng HS Giỏi & Luyện Thi ĐH-CĐ Môn Sinh Học được biên soạn giúp các em học sinh nắm rõ các kiến thức quan trọng của môn Sinh học. Ngoài ra, cuốn sách còn chứa nhiều phần nâng cao và cập nhật những đề thi của các năm trước để các em học sinh có thể làm quen với các dạng bài tập và câu hỏi. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: - Phần thứ nhất: Ứng dụng toán học trong di truyền - Phần thứ hai: Nội dung sinh học Trong đó, phần thứ hai có 6 vấn đề cơ bản: - Vấn đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền - biến dị ở cấp độ phân tử - Vấn đề 2: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền - biến dị ở cấp độ tế bào - Vấn đề 3: Quy luật di truyền - Vấn đề 4: Di truyền học quần thể - Vấn đề 5: Ứng dụng di truyền học - Vấn đề 6: Di truyền học người.
Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 1)
Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 1) Cuốn sách Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học sẽ đáp ứng nhu cầu ôn luyện môn Sinh học của các học sinh ở các cấp độ khác nhau: Thi học sinh giỏi, kỹ năng trả lời nhanh và chính xác những câu trách nghiệm về lí thuyết và bài tập trong các kì thi theo chương trình mới. Sách được biên soạn theo 6 vấn đề sau: - Vấn đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử - Vấn đề 2: Cơ sở vật chất  và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào - Vấn đề 3: Đột biến gen - Vấn đề 4: Đột biến nhiễm sắc thể - Vấn đề 5: Quy luật di truyền - Vấn đề 6: Ứng dụng di truyền học
Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2)
Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2) Cuốn sách Phương Pháp & Kĩ Năng Giải 1206 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học (Tập 2) sẽ đáp ứng nhu cầu ôn luyện môn Sinh học của các học sinh ở các cấp độ khác nhau: Thi học sinh giỏi, kỹ năng trả lời nhanh và chính xác những câu trách nghiệm về lí thuyết và bài tập trong các kì thi theo chương trình mới. Sách được biên soạn theo các vấn đề sau: - Di truyền học quần thể - Di truyền học người - Tiến hóa - Sinh thái học