eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Lê Nhật Khanh”

Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 1)
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 1) Làm quen với những hình ảnh sinh động từ sớm là cách hữu ích giúp bé hoàn thiện được sự phát triển về thẩm mĩ, kích thích trí tưởng tượng, trí tuệ của bé. Qua những hình vẽ, nét vẽ, bài tập tô màu sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận biết, năng khiếu hội họa của mình, đồng thời dạy cho bé làm quen với những hình dạng và màu sắc tươi tắn, sinh động, rèn luyện khả năng tư duy cùng với tay cầm bút của bé linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Quyển sách Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 1) được biên soạn giúp các bé quan sát, khám phá và tìm hiểu thế giới thông qua những hình ảnh sinh động. Mỗi trang sách là những bức tranh tươi sáng, hình ảnh sinh động về những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, cuộc sống... sẽ giúp các bé có được những giờ phút học tập vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các bé nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản về cách cầm bút và rèn luyện chữ viết sau này. Phần hình tô trong sách với kích thước lớn, đường nét rõ ràng và có hình mẫu giúp các bé thỏa sức sáng tạo của mình với các màu vẽ. Nội dung của cuốn sách gồm một số phần chủ yếu sau đây: Tập tô hình, tô màu, tìm chữ cái... Cuốn sách là một ấn phẩm tuyệt vời mang lại cho bé cơ hội bồi dưỡng kiến thức về thế giới xung quanh đầy hữu ích.
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 2)
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 2) Làm quen với những hình ảnh sinh động từ sớm là cách hữu ích giúp bé hoàn thiện được sự phát triển về thẩm mĩ, kích thích trí tưởng tượng, trí tuệ của bé. Qua những hình vẽ, nét vẽ, bài tập tô màu sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận biết, năng khiếu hội họa của mình, đồng thời dạy cho bé làm quen với những hình dạng và màu sắc tươi tắn, sinh động, rèn luyện khả năng tư duy cùng với tay cầm bút của bé linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Quyển sách Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 2) được biên soạn giúp các bé quan sát, khám phá và tìm hiểu thế giới thông qua những hình ảnh sinh động. Mỗi trang sách là những bức tranh tươi sáng, hình ảnh sinh động về những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, cuộc sống... sẽ giúp các bé có được những giờ phút học tập vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các bé nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản về cách cầm bút và rèn luyện chữ viết sau này. Phần hình tô trong sách với kích thước lớn, đường nét rõ ràng và có hình mẫu giúp các bé thỏa sức sáng tạo của mình với các màu vẽ. Nội dung của cuốn sách gồm một số phần chủ yếu sau đây: Tập tô hình, tô màu, tìm chữ cái... Cuốn sách là một ấn phẩm tuyệt vời mang lại cho bé cơ hội bồi dưỡng kiến thức về thế giới xung quanh đầy hữu ích.
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 3)
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 3) Làm quen với những hình ảnh sinh động từ sớm là cách hữu ích giúp bé hoàn thiện được sự phát triển về thẩm mĩ, kích thích trí tưởng tượng, trí tuệ của bé. Qua những hình vẽ, nét vẽ, bài tập tô màu sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận biết, năng khiếu hội họa của mình, đồng thời dạy cho bé làm quen với những hình dạng và màu sắc tươi tắn, sinh động, rèn luyện khả năng tư duy cùng với tay cầm bút của bé linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Quyển sách Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 3) được biên soạn giúp các bé quan sát, khám phá và tìm hiểu thế giới thông qua những hình ảnh sinh động. Mỗi trang sách là những bức tranh tươi sáng, hình ảnh sinh động về những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, cuộc sống... sẽ giúp các bé có được những giờ phút học tập vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các bé nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản về cách cầm bút và rèn luyện chữ viết sau này. Phần hình tô trong sách với kích thước lớn, đường nét rõ ràng và có hình mẫu giúp các bé thỏa sức sáng tạo của mình với các màu vẽ. Nội dung của cuốn sách gồm một số phần chủ yếu sau đây: Tập tô hình, tô màu, tìm chữ cái... Cuốn sách là một ấn phẩm tuyệt vời mang lại cho bé cơ hội bồi dưỡng kiến thức về thế giới xung quanh đầy hữu ích.
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 4)
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 4) Làm quen với những hình ảnh sinh động từ sớm là cách hữu ích giúp bé hoàn thiện được sự phát triển về thẩm mĩ, kích thích trí tưởng tượng, trí tuệ của bé. Qua những hình vẽ, nét vẽ, bài tập tô màu sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận biết, năng khiếu hội họa của mình, đồng thời dạy cho bé làm quen với những hình dạng và màu sắc tươi tắn, sinh động, rèn luyện khả năng tư duy cùng với tay cầm bút của bé linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Quyển sách Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 4) được biên soạn giúp các bé quan sát, khám phá và tìm hiểu thế giới thông qua những hình ảnh sinh động. Mỗi trang sách là những bức tranh tươi sáng, hình ảnh sinh động về những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, cuộc sống... sẽ giúp các bé có được những giờ phút học tập vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các bé nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản về cách cầm bút và rèn luyện chữ viết sau này. Phần hình tô trong sách với kích thước lớn, đường nét rõ ràng và có hình mẫu giúp các bé thỏa sức sáng tạo của mình với các màu vẽ. Nội dung của cuốn sách gồm một số phần chủ yếu sau đây: Tập tô hình, tô màu, tìm chữ cái... Cuốn sách là một ấn phẩm tuyệt vời mang lại cho bé cơ hội bồi dưỡng kiến thức về thế giới xung quanh đầy hữu ích.
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 5)
Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 5) Làm quen với những hình ảnh sinh động từ sớm là cách hữu ích giúp bé hoàn thiện được sự phát triển về thẩm mĩ, kích thích trí tưởng tượng, trí tuệ của bé. Qua những hình vẽ, nét vẽ, bài tập tô màu sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận biết, năng khiếu hội họa của mình, đồng thời dạy cho bé làm quen với những hình dạng và màu sắc tươi tắn, sinh động, rèn luyện khả năng tư duy cùng với tay cầm bút của bé linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Quyển sách Bé Vui Mà Học Học Mà Vui (Tập 5) được biên soạn giúp các bé quan sát, khám phá và tìm hiểu thế giới thông qua những hình ảnh sinh động. Mỗi trang sách là những bức tranh tươi sáng, hình ảnh sinh động về những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, cuộc sống... sẽ giúp các bé có được những giờ phút học tập vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các bé nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản về cách cầm bút và rèn luyện chữ viết sau này. Phần hình tô trong sách với kích thước lớn, đường nét rõ ràng và có hình mẫu giúp các bé thỏa sức sáng tạo của mình với các màu vẽ. Nội dung của cuốn sách gồm một số phần chủ yếu sau đây: Tập tô hình, tô màu, tìm chữ cái... Cuốn sách là một ấn phẩm tuyệt vời mang lại cho bé cơ hội bồi dưỡng kiến thức về thế giới xung quanh đầy hữu ích.