eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Công Thái - Trần Văn Tài”

Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Giải Tích Trong Không Gian OXYZ
Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Giải Tích Trong Không Gian OXYZ Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: Lý thuyết và phương pháp giải tất cả các dạng toán của chuyên đề Hình học giải tích trong không gian Oxyz Phần 2: Các kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm Toán Hình học giải tích trong không gian Oxyz Phần 3: Các đề thi luyện tốc độ tổng hợp gồm 4 mức độ “ nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao”. Phần 4: Các đề toán để các em tự luyện tập.