eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Bảo Châu - Võ Văn Lòng”

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1)
Giải Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1) Nội dung sách được biên soạn theo cấu trúc của SGK Toán 4, trình bày theo từng tiết học, bao gồm: kiến thức cơ bản cần nhớ và bài tập. Bài giải trình bày cẩn thận đầy đủ, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự học, đồng thời phụ huynh dễ dàng tham khảo hướng dẫn con em học tập.
Giải Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2)
Giải Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2) Cuốn sách trình bày theo chương trình Toán lớp 3 hiện hành, được cấu trúc theo từng tiết học. Mỗi tiết gồm phần kiến thức cần nhớ, phần giải bài tập, ngoài ra còn có các đề kiểm tra tham khảo. Phần kiến thức ghi nhớ, giới thiệu những kiến thức cơ bản, dễ hiểu, dễ nhớ để các em dễ dàng vận dụng vào bài tập. Phần bài tập được giải đầy đủ, rõ ràng.