eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Bảo Châu - Huỳnh Quốc Hùng”

Để Học Tốt Toán Lớp 5
Để Học Tốt Toán Lớp 5 Cuốn sách trình bày tất cả các bài toán liên quan đến chương trình Toán lớp 4 hiện hành, bao gồm các bài tập và bài giải. Các bài tập được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có các bài tập vận dụng kiến thức đã học, các bài tập đòi hỏi tư duy suy luận. Khi sử dụng sách, các em cần lưu ý: đọc kỹ đề bài khi giải toán, tìm mọi cách giải quyết đề bài sau đó mới đối chiếu với bài giải trong sách.
Để Học Tốt Toán Lớp 4
Để Học Tốt Toán Lớp 4 Cuốn sách trình bày tất cả các bài toán liên quan đến chương trình Toán lớp 4 hiện hành, bao gồm các bài tập và bài giải. Các bài tập được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có các bài tập vận dụng kiến thức đã học, các bài tập đòi hỏi tư duy suy luận. Khi sử dụng sách, các em cần lưu ý: đọc kỹ đề bài khi giải toán, tìm mọi cách giải quyết đề bài sau đó mới đối chiếu với bài giải trong sách.