eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huy Tiến”

Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Lê Thái Tổ
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Lê Thái Tổ Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Lê Thái Tổ được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị vua Lê Thái Tổ.Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị hoàng đế Lê Thái Tổ được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo.Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị trạng nguyên Nguyễn Quán Quang. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị trạng nguyên Nguyễn Quán Quang được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trạng Nguyên Đào Sư Tích
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Đào Sư Tích Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Đào Sư Tích được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị trạng nguyên Đào Sư Tích. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị trạng nguyên Đào Sư Tích được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Đồng Tiền Vạn Lịch
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Đồng Tiền Vạn Lịch Truyện cổ tích luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Những câu chuyện mang đậm giá trị nhân đạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc giúp các em trưởng thành, phát triển tư duy một cách lành mạnh và trong sáng nhất. Không những thế, lời văn đẹp đẽ trong các câu chuyện cổ còn có tác dụng bồi dưỡng cho trẻ năng lực thẩm mỹ, khả năng cảm thụ văn học, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú và hiệu quả. Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Đồng Tiền Vạn Lịch kể câu chuyện vì ghen tuông bóng gió mà tên lái buôn Vạn Lịch đã phải chịu mất người vợ trẻ đẹp của mình. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc đọc truyện và rèn luyện nhân cách sống của mình..
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Nguyễn Thị Lộ Và Thảm Án Lệ Chi Viên
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Nguyễn Thị Lộ Và Thảm Án Lệ Chi Viên Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Nguyễn Thị Lộ Và Thảm Án Lệ Chi Viên được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về bà Nguyễn Thị Lộ và vụ thảm án Lệ Chi Viên. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Người phụ nữ tài hoa Nguyễn Thị Lộ và vị quan liêm khiết Nguyễn Trãi được khắc họa như những tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Mụ Dì Ghẻ Và Con Côi
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Mụ Dì Ghẻ Và Con Côi Truyện cổ tích luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Những câu chuyện mang đậm giá trị nhân đạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc giúp các em trưởng thành, phát triển tư duy một cách lành mạnh và trong sáng nhất. Không những thế, lời văn đẹp đẽ trong các câu chuyện cổ còn có tác dụng bồi dưỡng cho trẻ năng lực thẩm mỹ, khả năng cảm thụ văn học, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú và hiệu quả. Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Mụ Dì Ghẻ Và Con Côi kể câu chuyện về một cậu bé phải chịu đày đọa, hành hạ bởi người dì ghẻ sau khi mẹ mình bị chính cha mình đánh đuổi khỏi nhà. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc đọc truyện và rèn luyện nhân cách sống của mình..
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Tả Quân Lê Văn Duyệt
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Tả Quân Lê Văn Duyệt Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Tả Quân Lê Văn Duyệt được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị Tả quân Lê Văn Duyệt. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị Tả quân Lê Văn Duyệt được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị trạng nguyên Lê Văn Thịnh. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị trạng nguyên Lê Văn Thịnh được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Lê Lai Liều Mình Cứu Chúa
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Lê Lai Liều Mình Cứu Chúa Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Lê Lai Liều Mình Cứu Chúa được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về người anh hùng Lê Lai. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị anh hùng Lê Lai được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Người Chết Chưa Hẳn Là Hết
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Người Chết Chưa Hẳn Là Hết Truyện cổ tích luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Những câu chuyện mang đậm giá trị nhân đạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc giúp các em trưởng thành, phát triển tư duy một cách lành mạnh và trong sáng nhất. Không những thế, lời văn đẹp đẽ trong các câu chuyện cổ còn có tác dụng bồi dưỡng cho trẻ năng lực thẩm mỹ, khả năng cảm thụ văn học, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú và hiệu quả. Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Người Chết Chưa Hẳn Là Hết kể câu chuyện tình yêu dang dở của một thầy đồ và con gái phú ông. Nhưng vì hôn sự không được phú ông chấp nhận nên người thiếu nữ tương tư mà chết. Thế nhưng, câu chuyện tình yêu của họ không vì thế mà dừng lại. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc đọc truyện và rèn luyện nhân cách sống của mình..
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Viên Ngọc Thần
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Viên Ngọc Thần Truyện cổ tích luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Những câu chuyện mang đậm giá trị nhân đạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc giúp các em trưởng thành, phát triển tư duy một cách lành mạnh và trong sáng nhất. Không những thế, lời văn đẹp đẽ trong các câu chuyện cổ còn có tác dụng bồi dưỡng cho trẻ năng lực thẩm mỹ, khả năng cảm thụ văn học, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú và hiệu quả. Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Viên Ngọc Thần kể câu chuyện một chàng trai nọ vì cứu mạng con gái Thần Rồng mà được ban tặng một viên ngọc thần có thể nghe được tiếng muôn loài. Nhưng vì để cứu dân làng mà chàng trai chấp nhận vi phạm lời hứa giữ bí mật về viên ngọc và bị hóa đá. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc đọc truyện và rèn luyện nhân cách sống của mình..
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Nàng Công Chúa Tóc Nâu
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Nàng Công Chúa Tóc Nâu Truyện cổ tích luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Những câu chuyện mang đậm giá trị nhân đạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc giúp các em trưởng thành, phát triển tư duy một cách lành mạnh và trong sáng nhất. Không những thế, lời văn đẹp đẽ trong các câu chuyện cổ còn có tác dụng bồi dưỡng cho trẻ năng lực thẩm mỹ, khả năng cảm thụ văn học, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú và hiệu quả. Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Nàng Công Chúa Tóc Nâu kể về một cô gái hiền lành có mái tóc nâu bất chấp lời đe dọa của tên quỷ mà chỉ cho dân làng biết nguồn nước. Sau đó, một chàng trai trong làng đã liều mình đi cứu cô gái và kết hôn cùng cô sống hạnh phúc. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc đọc truyện và rèn luyện nhân cách sống của mình..