eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huy Liêm”

Bé Học Tiếng Anh – Bài Tập Luyện Nghe
Trong giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng nghe đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để rèn luyện được kỹ năng này quả là một điều không dễ dàng. Bởi vậy, ngay từ thuở niên thiếu, các em cần chú ý đến kỹ năng này.Cuốn sách này được biên soạn với các dạng bài tập đơn giản, dễ hiểu, dễ học và phù hợp, giúp học sinh bậc tiểu học củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp và thực hành nghe theo từng chủ điểm một cách hiệu quả nhất.