eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hữu Ngọc”

Lãng Du Trong Văn Hóa Xứ Sở Hoa Anh Đào (Tái Bản)
Lãng Du Trong Văn Hóa Xứ Sở Hoa Anh Đào Lãng du trong xứ sở hoa Anh đào cho độc giả thấy một Nhật Bản tuy chịu ảnh hưởng của Khổng học, Phật học và Lão học nhưng không phụ thuộc vào chúng mà đã tạo nên một nền văn hóa dân tộc độc đáo. Trong diễn trình lịch sử, tuy phải đương đầu với nhiều vấn đề về 'mối quan hệ truyền thống và hiện đại, Đông và Tây, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, sáng tạo và cải biên, quốc gia và quốc tế', Nhật Bản vẫn vượt qua được bằng việc dung hòa các 'yếu tố đối lập' trên một cách khéo léo, một mặt bảo tồn truyền thống, mặt khác tiếp thu những tinh hoa văn hóa nước ngoài. Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã 'đề cập sâu sắc đến một số vấn đề cơ bản của Nhật Bản thuộc dĩ vãng và hiện tại' với cảm xúc tinh tế và một lối viết mang dáng dấp tùy bút, mộc mạc mà đằm thắm. Có thể xem đây như một cuốn sách tham khảo cho những bạn đọc trong và ngoài nước yêu mến, và muốn tìm hiểu về văn hóa cũng như đất nước Nhật Bản.
Đồng Hành Cùng Thế Kỷ Văn Hóa – Lịch Sử Việt Nam
Đồng Hành Cùng Thế Kỷ Văn Hóa - Lịch Sử Việt Nam Cuốn sách giới thiệu lịch sử văn hóa Việt Nam qua chân dung những người cùng thời với Hữu Ngọc. Ông sống gần trọn thế kỷ 20 và bắc cầu thế kỷ 20 - 21. Ở trong nước, ông vừa là nhân chứng và như các công dân Việt Nam khác, là tác nhân ít nhiều của các giai đoạn lịch sử Việt Nam hiện đại: thời Pháp với những tàn dư của triều đình Huế, thời Nhật thuộc, thời Việt Minh và Cách mạng tháng Tám dẫn đến Tuyên ngôn độc lập, các cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ, Khơme đỏ, Trung Quốc, thời 'bao cấp' kéo dài đến 'đổi mới mở cửa' toàn cầu hóa. Trong khung cảnh quốc tế, ông cũng sống trong giai đoạn cực kỳ biến dộng, sau chiến tranh thế giới 1: cuộc chiến tranh dân chủ chống phát xít, chiến tranh thế giới 2, chiến tranh lạnh, Mỹ bá chủ thế giới sau khu Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, công cuộc phi thực dân hóa, thế giới thứ ba trỗi dậy, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật không tiền khoáng hậu, sự diễn biến sắp xếp - cân bằng lực lượng của các siêu cường... Trong tác phẩm này, Hữu Ngọc thể nghiệm sống của mình trong bối cảnh quốc gia và quốc tế ấy thể nghiệm qua giao lưu trực tiếp và gián tiếp với những người cùng thời.