eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hữu Đại - Vũ Tươi”

Chính Sách Tăng Lương – Điều Chỉnh Tiền Lương 2016
Chính Sách Tăng Lương - Điều Chỉnh Tiền Lương 2016
Cẩm Nang Công Tác Giáo Dục Mầm Non – Luật Trẻ Em 2016
Cẩm Nang Công Tác Giáo Dục Mầm Non - Luật Trẻ Em 2016 Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Giáo Dục Mầm Non - Luật Trẻ Em 2016 bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Luật Trẻ em năm 2016 Phần thứ hai. Quyền trẻ em - Văn bản luật về quyền trẻ em Phần thứ ba.Tiêu chuẩn- quy trình đánh giá chất lượng trong trường mầm non Phần thứ tư. Tiêu chuẩn- quy trình đánh giá chất lượng trong trường tiểu học Phần thứ năm. Xử phạt hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến trẻ em Phần thứ sáu. Những kỹ năng sống cần dạy trẻ em.