eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hùng Danh (Sưu tầm và biên soạn)”

Truyện Khôi Hài Dân Gian Việt Nam
Truyện Khôi Hài Dân Gian Việt Nam Cuốn sách Truyện Khôi Hài Dân Gian Việt Nam bao gồm một số mẩu chuyện sau: - Mỗi người mỗi tật - Hàng xóm bó tay - Chiếc máy thần kỳ - Nuôi hy vọng - Tốn điện - Chẳng phải tay ông - Bản lĩnh đàn bà - Còn khó hơn nhiều - Không thù oán ....