eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hùng Danh - Khôi Vũ (sưu tầm)”

101 Truyện Cười Dân Gian Xưa Và Nay
101 Truyện Cười Dân Gian Xưa Và Nay Cuốn sách gồm 101 truyện cười đặc sắc: Sao cứ chạy theo tao Chàng ngốc o mèo Để bóc cho kịp Nịnh đầm Lo xa Hãy chừa đi con Ai bệnh? Không thể được rồi Hiếu khách theo kiểu Mỹ Cái nút quần...