eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hứa Lâm Phong (chủ biên)”

Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế
Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế Cuốn sách được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm được viết bởi thầy Hứa Lâm Phong, phản biện là các Thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn. Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit được viết bởi thầy Ninh Công Tuấn, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn. Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian được viết bởi thầy Phạm Việt Duy Kha, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được viết bởi thầy Đinh Xuân Nhân, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn. Về cấu trúc chung của từng chương, nhóm tác giả cố gắng trình bày thật khoa học theo các phần sau: A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ. B. Một số các bài toán thực tế tiêu biểu. C. Bài tập trắc nghiệm khách quan D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm.