eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hs. Gia Bảo - Trí Thức Việt”

Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Hiện Đại Trong Nghệ Thuật Thiết Kế
Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Hiện Đại Trong Nghệ Thuật Thiết Kế Cuốn sách Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Hiện Đại Trong Nghệ Thuật Thiết Kế bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây: - Vận dụng hình vẽ hiện đại trong mẫu hoa văn trang trí và trong hội họa - Nghệ thuật Picasso - Matisse - Kerley - Mondrian - Điêu khắc hiện đại châu Âu - Nghệ thuật màu sắc đậm - Nghệ thuật phổ sóng - KLimit - Nghệ thuật Dada - Nghệ thuật Moore - Nghệ thuật Miro ...
Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Truyền Thống Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế
Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Truyền Thống Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế Hình ảnh truyền thống của nước ngoài là một loại hình văn hóa đặc biệt được tập hợp từ lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, dân tộc. Loại hình văn hóa này được tích lũy theo ngày tháng tự nhiên đã trở thành một hình ảnh đặc trưng và đại diện cho nền văn hóa nước đó. Cuốn sách Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Truyền Thống Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây: - Cách vận dụng và sáng tạo hình ảnh truyền thống nước ngoài - Nghệ thuật hội họa cổ điển châu Âu - Nghệ thuật tạc nặn Hy Lạp cổ - Nghệ thuật Ba Tư cổ - Nghệ thuật vẽ gốm Hy Lạp - Nghệ thuật truyền thống Inca - Nghệ thuật cổ Ai Cập - Nghệ thuật Mexico - Nghệ thuật Phi châu. ....
Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Dân Gian Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế
Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Dân Gian Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế Cuốn sách Những Ý Tưởng Sáng Tạo Vận Dụng Hình Ảnh Dân Gian Nước Ngoài Trong Nghệ Thuật Thiết Kế bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây: - Vận dụng nghệ thuật dân gian nước ngoài - Nghệ thuật của người Eskimo - Nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian của New Ireland - Hình ảnh thổ dân châu Đại Dương - Nghệ thuật của người Indians - Nghệ thuật dân gian Ấn Độ - Nghệ thuật gốm sứ Bắc Mỹ - Nghệ thuật dân gian Thái Lan - Nghệ thuật gốm sứ Liên Xô cũ - Hình ảnh nhân vật dân gian châu Âu ....