eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hs. Gia Bảo - Ngọc Duyên”

Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Vẽ Nét Cơ Thể Người
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Nét Cơ Thể Người Nội dung cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Nét Cơ Thể Người được chia thành các phần chính như sau: Về việc dạy vẽ nét cơ thể con người Phần I: Vận dụng các kỹ pháp và các bước vẽ 1. Cơ thể nam (ngồi) 2. Cơ thể nữ (nằm) 3. Cơ thể nam (đứng) 4. Cơ thể nữ (ngồi) Phần 2: Thưởng thức các tác phẩm.
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Vẽ Nét Chân Dung
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Nét Chân Dung Nội dung cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Nét Chân Dung được chia thành các phần chính như sau: Về việc dạy vẽ nét chân dung Phương pháp vẽ và vận dụng thủ thuật 1. Đầu chân dung nam thanh niên 2. Phụ nữ với tóc dựng 3. Phụ nữ khỏa thân trên giường 4. Hai thiếu nữ nằm trên vải trải giường Thưởng thức tác phẩm.
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc Cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Vẽ Các Trường Mỹ Thuật Và Kiến Trúc bao gồm hai phần chính sau đây: - Những việc bạn cần phải biết - Những việc bạn cần phải làm, bao gồm: 1. Các vật liệu và công cụ bạn cần phải chuẩn bị.2. Cần phải thuộc tỷ lệ, kết cấu và giải phẫu cơ thể.3. Giữ chính xác khoảng cách vẽ, các phương pháp cầm bút và tư thế để vẽ. 4. Bạn cần luyện tập nhiều cách nhưng cuối cùng phải lựa chọn cách vẽ của mình.5. Về cấu trúc bức vẽ.6. Các bước luyện tập vẽ chân dung bán thân và xếp đặt thời gian thi.Xâm nhập chỉnh thể.7. Các góc độ vẽ cần luyện tập.8. Cần phải luyện tập với mấy loại ánh sáng.9. Luyện tập đầy đủ với người mẫu cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ.10. Các biện pháp để đối phó với các hình vẽ không chuẩn.11. Các bài tập vẽ phần đầu người.12. Luyện tập tay.13. Xử lý về quần áo.14. Các biện pháp đối phó trong trường hợp không vẽ sâu được.15. Các tác phẩm của thí sinh.16. Chỉnh thể là cốt lõi khi thi.17. Điều quan trọng là thời gian rảnh rỗi.18. Trạng thái tâm lý trước khi thi.19. Chúc phúc.