eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hs. Gia Bảo - Hàn Vĩ”

Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao – Vẽ Ký Họa Nét
Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Ký Họa Nét Cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Ký Họa Nét giúp các bạn có thể yên tâm hơn khi luyện thi. Nội dung giới thiệu bộ sưu tập các bài thi vẽ tốc họa của các thí sinh xuất trong các kỳ thi để làm thị phạm. Với mỗi bức vẽ đều có lời nhận xét ưu khuyết điểm của các giáo viên chấm, nhờ đó các bạn sẽ có thể rút nhiều kinh nghiệm rèn luyện tu dưỡng thêm để tự tin khi tham gia các kỳ thi sát hạch. Cuốn sách Mỹ Thuật Căn Bản Và Nâng Cao - Vẽ Ký Họa Nét có cấu trúc như sau: - Dạy và phụ đạo các vẽ tốc họa - Các bài thi thị phạm về vẽ tốc họa - Cách vẽ tốc họa bằng đường nét - Các bài thi mẫu vẽ tốc họa bằng đường nét.