eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồng Lan (hệ thống)”

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu – Nhập Khẩu 2017
Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2017 Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu nói riêng luôn được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo việc tuân thủ theo các nguyên tắc thuế quan mà Việt Nam cam kết với các tổ chức kinh tế thế giới cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực. Vì vậy, ngày 01-9-2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Với mục đích kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin trên, cuốn sách Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu 2017 đã được biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU. Phần thứ hai. DANH MỤC VÀ BIỂU TỔNG HỢP MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU. Phần thứ ba. HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN.