eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồng Lan”

Con Giỏi Con Ngoan
Con Giỏi Con Ngoan Tiềm năng của con người là vô cùng lớn, sự dưỡng dục sau này có thể thay đổi nhiều điểu bẩm sinh. Tôi cho rằng cái đích quan trọng nhất của giáo dục chính là dạy con trẻ quan niệm học tập là suốt đời, và thái độ 'không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hồng Lan giống như một người dẫn đường thông thái, bà dùng kiến thức chuyên môn uyên thâm của mình  để chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ tránh xa khỏi những cạm bẫy và những luồng thông tin lừa bịp của những kẻ ngụy khoa học, giúp họ bước đi trên con đường giáo dục con cái một cách đúng đắn và an toàn. (Doãn Kiến Lợi tác giả cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt)