eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồng Khánh (biên dịch)”

Những Thế Cờ Cao Thủ
Những Thế Cờ Cao Thủ Cờ thế ngoài tính nghệ thuật nói chung, còn đóng một vai trò quan trọng trong việc học hỏi môn chơi này. Khi giao đấu thực tế, bạn nào đã bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu cờ thế thì bạn đó giao chiến sẽ có nhiều lợi thế và nhiều cơ hội làm bàn hơn. Cờ thế giúp cho kì thủ khắc phục được một số nhược điểm tâm lí và kĩ thuật trong lúc tính nước. Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Thiết bộ hãm tỉnh Nhất hổ hạ sơn Khát mã ẩm tuyền Từ mẫu hồi xa Diêm xa khốn ký Tàn lỗ đầu hàng Quốc phú dân cường Xúc mục kinh tâm Thoái nhàn bộ phạt...