eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Văn Lộc”

Căn Bản Đàm Thoại Tiếng Anh Dành Cho Tài Xế Taxi, Cyclo, Honda Ôm
Căn Bản Đàm Thoại Tiếng Anh Dành Cho Tài Xế Taxi, Cyclo, Honda Ôm Cuốn sách giới thiệu những mẫu câu đối đáp cơ bản được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt, kèm theo đó là phần phiên âm (lối chữ Việt) để tài xế taxi, cyclo, honda ôm có thể phát âm tương đối đúng các từ tiếng Anh. Việc phiên âm này chỉ đòi hỏi các bạn biết đọc tiếng Việt là đủ đọc tiếng Anh rồi... Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Sự chào hỏi Những câu ngắn Diễn tả sự đồng ý Diễn tả ý kiến mình Lời khen ngợi Phát biểu sự bất đồng ý Số đếm Số thứ tự ...