eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Thắng - Hoàng Danh Tài”

Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (2011)
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dùng cho chương trình cơ bản. Nội dung cuốn sách được chia thành từng chương, từng bài học, tương ứng với nội dung sách giáo khoa. Mỗi bài học được trình bày theo cấu trúc sau: A. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những kiến thức cơ bản, quan trọng của bài học B. Bài tập sách giáo khoa: hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập mà sách giáo khoa đưa ra C. Bài tập đề nghị: Đây là các bài tập bổ sung, giúp các em khắc sâu nội dung kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng giải bài tập.
Giải Bài Tập Đại Số – Giải Tích Lớp 11 (2016)
Giải Bài Tập Đại Số - Giải Tích Lớp 11 Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dùng cho chương trình cơ bản. Nội dung cuốn sách được chia thành từng chương, từng bài học, tương ứng với nội dung sách giáo khoa. Mỗi bài học được trình bày theo cấu trúc sau: A. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những kiến thức cơ bản, quan trọng của bài học B. Bài tập sách giáo khoa: hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập mà sách giáo khoa đưa ra C. Bài tập đề nghị: Đây là các bài tập bổ sung, giúp các em khắc sâu nội dung kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng giải bài tập.
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 (2013)
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dùng cho chương trình cơ bản. Nội dung cuốn sách được chia thành từng chương, từng bài học, tương ứng với nội dung sách giáo khoa. Mỗi bài học được trình bày theo cấu trúc sau: A. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những kiến thức cơ bản, quan trọng của bài học B. Bài tập sách giáo khoa: hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập mà sách giáo khoa đưa ra C. Bài tập đề nghị: Đây là các bài tập bổ sung, giúp các em khắc sâu nội dung kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng giải bài tập.