eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Thái Dương”

Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 2) (Kèm CD)
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 2) Quyển sách Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 2) được biên soạn giúp các em lứa tuổi thiếu nhi hiểu cách dùng tiếng Anh và nhớ từ, nhớ câu kĩ hơn. Mặc dù ở trình độ tiểu học, các em cần tập trung nhiều cho việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói cũng như ứng dụng phản xạ trong giao tiếp. Nhưng sau mỗi bài học, các em cũng cần có tài liệu để ôn lại thật kĩ những gì đã học, đồng thời nắm vững ý nghĩa chính xác của từ và câu tiếng Anh. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, xúc tích theo chủ đề của bài học như: My daily activities, Jobs, My mother, Festivals... sẽ hướng dẫn chính xác cho các bé về từ vựng, cũng như những cấu trúc câu đơn giản. Các bài tập vận dụng như: điền vào chỗ trống, lắng nghe và điền từ, nhìn hình và trả lời câu hỏi, nối câu... sẽ kích thích trí não trẻ, giúp các em linh hoạt hơn khi học ngôn ngữ mới này. Sách có kèm theo CD giúp các em luyện nghe và tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh. Đây chắc chắn sẽ là phương tiện hữu hiệu để cung cấp những kiến thức cho bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nội dung sách được trình bày trên những trang giấy tốt được in màu cũng những hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc sẽ giúp các em có hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 1) (Kèm CD)
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 1) Quyển sách Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 1) được biên soạn giúp các em lứa tuổi thiếu nhi hiểu cách dùng tiếng Anh và nhớ từ, nhớ câu kĩ hơn. Mặc dù ở trình độ tiểu học, các em cần tập trung nhiều cho việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói cũng như ứng dụng phản xạ trong giao tiếp. Nhưng sau mỗi bài học, các em cũng cần có tài liệu để ôn lại thật kĩ những gì đã học, đồng thời nắm vững ý nghĩa chính xác của từ và câu tiếng Anh. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, xúc tích theo từng phần của bài học như: Hello, My name is, Our friend... sẽ hướng dẫn chính xác cho các bé về từ vựng, cũng như những cấu trúc câu đơn giản. Các bài tập vận dụng như: điền vào chỗ trống, lắng nghe và điền từ, nhìn hình và trả lời câu hỏi... sẽ kích thích trí não trẻ, giúp các em linh hoạt hơn khi học ngôn ngữ mới này. Sách có kèm theo CD giúp các em luyện nghe và tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh. Đây chắc chắn sẽ là phương tiện hữu hiệu để cung cấp những kiến thức cho bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nội dung sách được trình bày trên những trang giấy tốt được in màu cũng những hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc sẽ giúp các em có hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 2) (Kèm CD)
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 2) Quyển sách Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 2) được biên soạn giúp các em lứa tuổi thiếu nhi hiểu cách dùng tiếng Anh và nhớ từ, nhớ câu kĩ hơn. Mặc dù ở trình độ tiểu học, các em cần tập trung nhiều cho việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói cũng như ứng dụng phản xạ trong giao tiếp. Nhưng sau mỗi bài học, các em cũng cần có tài liệu để ôn lại thật kĩ những gì đã học, đồng thời nắm vững ý nghĩa chính xác của từ và câu tiếng Anh. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, xúc tích theo từng phần của bài học như: My family, How old are you?, Our room, At home, Our toys... sẽ hướng dẫn chính xác cho các bé về từ vựng, cũng như những cấu trúc câu đơn giản. Các bài tập vận dụng như: điền vào chỗ trống, lắng nghe và điền từ, nhìn hình và trả lời câu hỏi... sẽ kích thích trí não trẻ, giúp các em linh hoạt hơn khi học ngôn ngữ mới này. Sách có kèm theo CD giúp các em luyện nghe và tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh. Đây chắc chắn sẽ là phương tiện hữu hiệu để cung cấp những kiến thức cho bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nội dung sách được trình bày trên những trang giấy tốt được in màu cũng những hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc sẽ giúp các em có hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.
Hướng Dẫn Học Tốt: Family And Friend (Tập 2) (Kèm CD)
Hướng Dẫn Học Tốt: Family And Friend (Tập 2) Quyển sách Hướng Dẫn Học Tốt: Family And Friend (Tập 2) được biên soạn giúp các em lứa tuổi thiếu nhi hiểu cách dùng tiếng Anh và nhớ từ, nhớ câu kĩ hơn. Mặc dù ở trình độ tiểu học, các em cần tập trung nhiều cho việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói cũng như ứng dụng phản xạ trong giao tiếp. Nhưng sau mỗi bài học, các em cũng cần có tài liệu để ôn lại thật kĩ những gì đã học, đồng thời nắm vững ý nghĩa chính xác của từ và câu tiếng Anh. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, xúc tích theo chủ đề của bài học như: Our new things, They′re happy now!, Do you have a milkshake?,... sẽ hướng dẫn chính xác cho các bé về từ vựng, cũng như những cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp. Sách mở rộng thêm các cấu trúc ngữ pháp đơn giản để nói và hỏi như: This is a..., There are..., Can...?, Have...?, Do you...?.... Các bài tập vận dụng như: điền vào chỗ trống, lắng nghe và điền từ, nhìn hình và trả lời câu hỏi, nối câu, đọc đoạn văn ngắn trả lời câu hỏi... sẽ kích thích trí não trẻ, giúp các em linh hoạt hơn khi học ngôn ngữ mới này. Sách có kèm theo CD giúp các em luyện nghe và tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh. Đây chắc chắn sẽ là phương tiện hữu hiệu để cung cấp những kiến thức cho bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nội dung sách được trình bày trên những trang giấy tốt được in màu cũng những hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc sẽ giúp các em có hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) (Kèm CD)
Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) Quyển sách Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) được biên soạn giúp các em lứa tuổi thiếu nhi hiểu cách dùng tiếng Anh và nhớ từ, nhớ câu kĩ hơn. Mặc dù ở trình độ tiểu học, các em cần tập trung nhiều cho việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói cũng như ứng dụng phản xạ trong giao tiếp. Nhưng sau mỗi bài học, các em cũng cần có tài liệu để ôn lại thật kĩ những gì đã học, đồng thời nắm vững ý nghĩa chính xác của từ và câu tiếng Anh. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, xúc tích theo chủ đề của bài học như: Good morning - How Are you?, My birthday, Things I can do... sẽ hướng dẫn chính xác cho các bé về từ vựng, cũng như những cấu trúc câu đơn giản. Các bài tập vận dụng như: điền vào chỗ trống, lắng nghe và điền từ, nhìn hình và trả lời câu hỏi, nối câu... sẽ kích thích trí não trẻ, giúp các em linh hoạt hơn khi học ngôn ngữ mới này. Sách có kèm theo CD giúp các em luyện nghe và tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh. Đây chắc chắn sẽ là phương tiện hữu hiệu để cung cấp những kiến thức cho bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nội dung sách được trình bày trên những trang giấy tốt được in màu cũng những hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc sẽ giúp các em có hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.