eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Sĩ Phương - Nguyễn Văn Công”

Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 1)
Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 1) Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để học một ngôn ngữ mới là Đọc. Quá trình học tiếng Anh cũng vậy. Để thành thạo tiếng Anh, bạn cần phải biết kết hợp cả bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Tuy nhiên, đây không phải là một công việc dễ dàng. Người học cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu, trau dồi mới có thể dần dần thành thạo ngôn ngữ mới. Cũng vì lẽ đó, cuốn sách Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 1) đã ra đời. Cuốn sách Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 1) được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Nội dung được chia thành các phần chính như sau: Bài 1: Typhoon (Bão)Bài 2: The biggest flower in the world (Bông hoa lớn nhất thế giới)Bài 3: Some special colours (Một số màu sắc đặc biệt)Bài 4: European food (Món ăn châu Âu)Bài 5: A strange animal (Một động vật lạ)Bài 6: The Hungary Ghosts Festival (Lễ cô hồn)Bài 7: Pitcher plants (Cây nắp ấm)Bài 8: The Shichi-go-san Festival (Lễ hội Shichi-go-san)Bài 9: Boxing day (Ngày tặng quà)Bài 10: The Korean village guards (Những người lính bảo vệ làng của Triều Tiên)Bài 11: Leeches (Con đỉa)Bài 12: Some strange superstitions (Một số điều mê tín dị đoan lạ)Bài 13: Indoor football (Bóng đá trong nhà)Bài 14: A popular musical instrument (Một nhạc cụ phổ biến)Bài 15: The man who could see the future (Người đàn ông có thể nhìn thấy tương lai)Bài 16: Model prisons (Nhà tù mẫu)Bài 17: A dangerous thing to do! (Làm điều nguy hiểm)Bài 18: The sixth sense (Giác quan thứ sáu)Bài 19: Seaweed farming (Nghề trồng rong biển)Bài 20: Girl power (Sức mạnh của con gái).
Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 2)
Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 2) Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để học một ngôn ngữ mới là Đọc. Quá trình học tiếng Anh cũng vậy. Để thành thạo tiếng Anh, bạn cần phải biết kết hợp cả bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Tuy nhiên, đây không phải là một công việc dễ dàng. Người học cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu, trau dồi mới có thể dần dần thành thạo ngôn ngữ mới. Cũng vì lẽ đó, cuốn sách Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 2) đã ra đời. Cuốn sách Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh Theo Chủ Điểm (Tập 2) được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Nội dung được chia thành các phần chính như sau: Bài 1: Chillies (Ớt khô)Bài 2: A dangerous subject (Một chất nguy hiểm)Bài 3: The Moon Cake Festival (Lễ hội bánh trung thu)Bài 4: The night watchman! (Nhân viên bảo vệ đêm)Bài 5: The dragon of Komodo (Rồng Komodo)Bài 6: An unusual insect (Một loài côn trùng lạ)Bài 7: Masks (Mặt nạ)Bài 8: Betel chewing (Nhai trầu)Bài 9: A postcard from the Padas River (Một bưu thiếp từ sông Padas)Bài 10: Healthy eating: kimchi (Ăn uống lành mạnh: kim chi)Bài 11: A place to live (Nơi để sống)Bài 12: Sending e-mails (Gởi email)Bài 13: A school with no rules (Trường học không có phép tắc)Bài 14: The importance of pets (Tầm quan trọng của vật cưng)Bài 15: Bungee jumpingBài 16: The lion dance (Múa sư tử)Bài 17: Strange but true (Lạ nhưng có thật)Bài 18: East meets West in the bathroom (Đông gặp Tây trong phòng tắm)Bài 19: The world′s tallest buildings (Các tòa nhà cao nhất thế giới)Bài 20: Faster reading (Đọc nhanh hơn).