eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Oanh”

Câu Đố Dân Gian Việt Nam
Câu Đố Dân Gian Việt Nam Đầu tròn, mình nhỏ thon thon Nắm đầu, vặn cổ, hai hàng lệ rơi (Đáp án: Vòi nước máy) Vô thủ, vô vĩ, vô nhĩ, vô tâm Vốn tại sơn lâm, hay ăn thịt sống (Đáp án: Cái thớt) Hỏi người ngồi dựa loan phòng Tóc mây dợn sóng có chồng hay chưa? (Đáp án: Bánh hỏi)