eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Khôi”

Ngàn Dặm Trường Sơn
Ngàn Dặm Trường Sơn Đường Trường Sơn, núi rừng Trường Sơn trở thành nơi hội tụ của tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí và là nơi thử thách cao nhất của phẩm chất con người. Cuốn sách miêu tả thiên nhiên và  những nét sinh động về sự sống, chiến đấu ở Trường Sơn nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.