eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Hữu - Sỹ Long”

Bé Tập Tô Màu Và Làm Quen Với Chữ Cái (Tập 2)
Bé Tập Tô Màu Và Làm Quen Với Chữ Cái (Tập 2) Tô màu là hình thức kích thích trí tưởng tượng cũng như hình thành tư duy cho các bé mẫu giáo. Tô màu giúp các bé làm quen với thế giới màu sắc, làm quen với sự vật trong đời sống hằng ngày qua từng trang giấy. Quyển sách Bé Tập Tô Màu Và Làm Quen Với Chữ Cái (Tập 2) được biên soạn theo Chương trình giáo dục mầm non mới, dành cho các em nhỏ ở lứa tuổi từ 5 - 6. Sách gồm các bài tập viết giúp các bé làm quen với các chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Mỗi mẫu chữ đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp bé tập viết một cách dễ dàng.