eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Đức Huy”

90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 3
90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 3 Trong, cuốn sách 90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 3, tác giả áp dụng Bản đồ tư duy vào việc phân tích dàn bài. Đây là một trong những phương pháp đổi mới dạy và học  giúp học sinh dễ dàng và hứng thú trong việc viết văn. Cuốn sách gồm các phần chính như sau: Phần 1: Kể chuyện Phần 2: Đoạn văn tả Phần 3: Viết thư Phần 4: Đơn từ - Hội họp - Báo cáo.
90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 2
90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 2 Trong, cuốn sách 90 Dàn Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 2, tác giả áp dụng Bản đồ tư duy vào việc phân tích dàn bài. Đây là một trong những phương pháp đổi mới dạy và học  giúp học sinh dễ dàng và hứng thú trong việc viết văn. Cuốn sách gồm các phần chính như sau: Phần 1: Đoạn văn kể Phần 2: Đoạn văn tả Phần 3: Hỏi - đáp hội thoại.
Những Bài Văn Tự Sự, Miêu Tả Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Lập Dàn Ý Lớp 6
Những Bài Văn Tự Sự, Miêu Tả Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Lập Dàn Ý Lớp 6 Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần 1: Dạy và học văn bằng bản đồ tư duy Phần 2: Đề tự sự lớp 6 theo phân phối chương trình Phần 3: Đề miêu tả lớp 6 theo phân phối chương trình Phần 4: Tham khảo những bài văn hay Phần 5: Tham khảo đề thi giỏi Văn lớp 6.
Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 11 – Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Lập Dàn Ý
Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 11 - Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Lập Dàn Ý Nghị luận xã hội là dùng lý luận để phân tích ý nghĩa phải trái, bàn bạc, mở rộng vấn đề. Đây là thể loại văn hướng đến phân tích, bàn bạc về các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ của con người trong đời sống xã hội. Mục đích cuối cùng của nó là tạo ra những tác động tích cực đến con người và những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Văn nghị luận xã hội thường được chia làm hai kiểu: nghị luận về một tư tưởng đạo lý và nghị luận về một hiện tượng đời sống. Để có thể lập dàn bài cho một bài văn nghị luận xã hội, tác giả đã cụ thể hóa bằng Kĩ thuật tư duy “5W1H” What: Giải thích ý nghĩa của từ (hoặc câu) của đề tài Who: Nêu những tấm gương (nếu là việc tốt, còn việc xấu thì nêu biểu hiện) Why: Tại sao? Nếu đúng thì vì sao đúng và tương tự sai là bởi vì sao How: Giải pháp thực hiện, suy nghĩ của bản thân Đây là một trong những phương pháp đổi mới dạy và học, giúp học sinh dễ dàng và hứng thú trong việc viết văn, nhất là văn nghị luận xã hội. Đề tài: “Dạy Văn Bằng Bản Đồ Tư Duy” đã đạt được giải Nhì “Giải thưởng Khoa học Kĩ thuật Tp.Hồ Chí Minh năm 2009”.
45 Đề Trắc Nghiệm Ngữ Văn – Tiếng Việt Lớp 3
45 Đề Trắc Nghiệm Ngữ Văn - Tiếng Việt Lớp 3
Hướng Dẫn Tập Làm Văn 8 (Tập 1)
Hướng Dẫn Tập Làm Văn 8 (Tập 1) Tập làm văn là một phân môn có vị trí hết sức quan trọng trong việc rèn luyện, đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn thông qua hệ thống bài tập tạo lập văn bản và thực hành sử dụng tiếng Việt. Với quan điểm chú trọng nâng cao kĩ năng tạo lập văn bản nói và văn bản viết, hình thành và phát huy các khả năng quan sát, tái hiện, tưởng tượng, nhận xét, đánh giá, trình bày... của học sinh, cuốn sách được viết theo hướng: Hướng dẫn thực hành, và được trình bày theo thứ tự các kiểu văn bản tập làm văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8.