eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Đậu Xanh - Cao Nguyệt Nguyên”

Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 3)
Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 3) 'Chít! Chít! Chít! Chào các bạn! Mình là Chi Hô. Mình sống với mẹ ở cánh đồng xanh bát ngát. Mùa hè năm nay, mình đã quyết định sẽ có một chuyến đi lên thành phố. Ái chà, Nhiều điều thú vị lắm đó. Có  bạn nào muốn khám phá cùng mình không nào?' Chuột Chi Hô lên thành phố là bộ truyện tranh giáo dục đáng yêu dành cho các bạn thiếu nhi. Bộ truyện gồm 3 tập: Tập 1: Cột đèn kỳ diệu Tập 2: Chi Hô làm đẹp Tập 3: Chi Hô tập làm đầu bếp Hy vọng, đây sẽ là món quà nhỏ ý nghĩa mang đến cho các em tiếng cười và những bài học thú vị.
Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 1)
Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 1) 'Chít! Chít! Chít! Chào các bạn! Mình là Chi Hô. Mình sống với mẹ ở cánh đồng xanh bát ngát. Mùa hè năm nay, mình đã quyết định sẽ có một chuyến đi lên thành phố. Ái chà, Nhiều điều thú vị lắm đó. Có  bạn nào muốn khám phá cùng mình không nào?' Chuột Chi Hô lên thành phố là bộ truyện tranh giáo dục đáng yêu dành cho các bạn thiếu nhi. Bộ truyện gồm 3 tập: Tập 1: Cột đèn kỳ diệu Tập 2: Chi Hô làm đẹp Tập 3: Chi Hô tập làm đầu bếp Hy vọng, đây sẽ là món quà nhỏ ý nghĩa mang đến cho các em tiếng cười và những bài học thú vị.
Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 2)
Chuột Chi Hô Lên Thành Phố (Tập 2) 'Chít! Chít! Chít! Chào các bạn! Mình là Chi Hô. Mình sống với mẹ ở cánh đồng xanh bát ngát. Mùa hè năm nay, mình đã quyết định sẽ có một chuyến đi lên thành phố. Ái chà, Nhiều điều thú vị lắm đó. Có  bạn nào muốn khám phá cùng mình không nào?' Chuột Chi Hô lên thành phố là bộ truyện tranh giáo dục đáng yêu dành cho các bạn thiếu nhi. Bộ truyện gồm 3 tập: Tập 1: Cột đèn kỳ diệu Tập 2: Chi Hô làm đẹp Tập 3: Chi Hô tập làm đầu bếp Hy vọng, đây sẽ là món quà nhỏ ý nghĩa mang đến cho các em tiếng cười và những bài học thú vị.