eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Danh Tài”

Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10 (2013)
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dùng cho chương trình cơ bản. Nội dung cuốn sách được chia thành từng chương, từng bài học, tương ứng với nội dung sách giáo khoa. Mỗi bài học được trình bày theo cấu trúc sau: A. Trọng tâm kiến thức: trình bày những kiến thức cơ bản, quan trọng của bài học. B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong bài học: hướng dẫn trả lời các câu hỏi C1, C2,...trong quá trình xây dựng kiến thức. C. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập sách giáo khoa: hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập sách giáo khoa đưa ra. Có khi chỉ là những gợi ý định hướng cho các em trả lời.
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 7 (2015)
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 7 Để học tốt Vật lí lớp 7, ngoài những kiến thức và bài tập trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo các tài liệu Vật lí khác. Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 7 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Vật lí 7 với nội dung đầy đủ, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. Cuốn sách gồm 21 bài học. Mỗi bài học gồm các phần: Kiến thức trọng tâm Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập sách giáo khoa.
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 12 (2014)
Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Vật Lý lớp 12 hiện hành và được trình bày như sau: - Tóm tắt giáo khoa. - Hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài học, câu hỏi sau bài học và bài tập. Sách Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 12 có thể giúp các em nắm bắt trọng tâm kiến thức để chủ động hơn trong việc học môn học thú vị này. Quý thầy cô, quý phụ huynh có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.