eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoa Dương”

Dạy Con Đơn Giản Hiệu Quả
Dạy Con Đơn Giản Hiệu Quả Bạn luôn cảm thấy con mình thật khó bảo? Bạn luôn cảm thấy con quá phức tạp? Bạn luôn băn khoăn tìm cách dạy con hiệu quả? Bạn hãy xem các bậc thông thái đã dạy con họ như thế nào và sẽ phải thốt lên: 'Không ngờ, dạy con lại đơn giản đến thế!'. Không có trẻ nào không thể dạy được, chỉ có cha mẹ là chưa biết cách dạy con.