eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồ Thị Vân Anh - Nguyễn Thị Kim Dung”

Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 2)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 2) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức Tiếng Việt (Từ, Ngữ pháp) - Kiến thức văn học (Hiểu được nội dung đoạn văn, bài văn, rèn kĩ năng kể chuyện...)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức Tiếng Việt (Từ, Ngữ pháp) - Kiến thức văn học (Hiểu được nội dung đoạn văn, bài văn, rèn kĩ năng kể chuyện...)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức Tiếng Việt (Làm quen, nhận biết kiến thức ngữ âm, chữ viết; Phân biệt các âm dễ nhầm lẫn...) - Kiến thức văn học (Hiểu được nội dung đoạn văn, bài văn; nắm được nghi thức lới nói: chào hỏi, tự giới thiệu...)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức Tiếng Việt (Làm quen, nhận biết kiến thức ngữ âm, chữ viết; Phân biệt các âm dễ nhầm lẫn...) - Kiến thức văn học (Hiểu được nội dung đoạn văn, bài văn; nắm được nghi thức lới nói: chào hỏi, tự giới thiệu...)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 2)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 2) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức tiếng Việt Cung cấp thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm Phân tích cấu tạo của tiếng Nắm được khái niệm danh từ, động từ, tính từ Nắm được cấu tạo câu đơn - Kiến thức văn học Lập dàn ý cho một bài văn ngắn Hiểu về cốt truyện, nhân vật, đề tài Trau dồi năng lực cảm thụ văn học
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1)
Bài Tập Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1) Nội dung sách bao gồm: - Kiến thức tiếng Việt Cung cấp thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm Phân tích cấu tạo của tiếng Nắm được khái niệm danh từ, động từ, tính từ Nắm được cấu tạo câu đơn - Kiến thức văn học Lập dàn ý cho một bài văn ngắn Hiểu về cốt truyện, nhân vật, đề tài Trau dồi năng lực cảm thụ văn học