eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồ Thanh Lan”

Nghìn Ngày Với Hawai′i
Nghìn Ngày Với Hawai′i Cuốn sách là trải nghiệm của 1 du học sinh tại Hawai′i. Với cách viết dí dỏm, thực tế nhưng cũng đầy tình cảm, tác giả đã phác họa nên một bức tranh nên thơ về vùng đất Hawai’i xinh đẹp, cũng như những con người Hawai’i hiếu khách, thân thiện. Bên cạnh đó, tác giả cũng sẻ chia những kỷ niệm về quá trình học tập và làm việc nơi đất khách quê người.